آموزش فیلمنامه نویسی به روش سیدفیلد – قسمت دوم (ویدیو- دوبله فارسی)

آموزش فیلمنامه نویسی به روش سیدفیلد و در قسمت دوم از این آموزش ویدیویی به زبان فارسی دوبله و ارائه شده است.

در قسمت اول از آموزش فیلمنامه نویسی این کارها را انجام دادیم: ایده اولیه را انتخاب کردیم، ساختار اولیه را چیدیم و بعد به خلق شخصیت ها پرداخیتم و اکنون آماده نوشتن فیلمنامه هستیم:

وقتی شروع به نوشتن فیلمنامه و ساختار بندی داستان میکنیم، باید به یاد داشته باشیم که پرده اول محموعه ای از ماجراهای دراماتیک است.

پرده اول را روی ۱۴ کارت ۸ در ۱۳ ساختار بندی میکنیم. به این ترتیب که هر کارت نماینده یک صحنه یا سکانس فیلمنامه ست.

اما فیلمنامه شما چگونه گشایش می یابد؟ سکانس یا صحنه افتتاحیه چگونه است؟ در کمتر از ۵ کلمه آن را بنویسید.

چرا ۵ کلمه؟

چون تنها کاری که باید کنید تعیین هر صحنه یا سکانس است و اگر بیشتر بنویسید، زیادی خواهد بود.

پس به اینصورت باید کار کنید:

۱- چگونگی گشایش پرده اول را میدانیم و اطلاع داریم که نقطه عطف پایان پرده اول چیست. بنابراین میتوانیم این صحنه را روی دو کارت بنویسیم.

۲-حالا ۱۲ کارت دیگر را تکمیل میکنید. به عنوان مثال، پرده اول فیلم رهایی از شائوشنگ را به این صورت میتوان روی ۱۴ کارت نوشت:

صحنه افتتاحیه را روی کارت اول مینویسیم: صحنه افتتاحیه کاملا بسته است . اندی سوار اتومبیل، در دادگاه، صدور رای دادگاه.

کارت دوم: آزادی مشروط رد، کارت سوم : رد با دوستانش در حیاط دادگاه است.

کارت چهارم: اندی وارد شائوشنگ میشود.

کارت پنجم: شرط بندی صورت میگیرد.

کارت ششم: رییس زندان قوانین زندان را میگوید.

کارت هفتم: در حمام، پوشیدن لباس، رفتن به سلول 

و به همین ترتیب و سایر مواردی که در قسمت دوم فیلم آموزش فیلمنامه نویسی به روش سیدفیلد به شما ارائه میشود، میتوانید کلیه مراحل لازم برای نوشتن یک فیلم نامه مناسب را یاد بگیرید.

لطفا نظرات خود را در مورد این آموزش در پایین همین صفحه به ما ارائه نمایید.