چرا باید با غریبه‌ ها صحبت کنید و مزیت آن چیست؟

غریبه ها و صحبت کردن با آنها ، تاثیرات مثبتی برای ما میتواند داشته باشد. با توجه به علم روانشناسی و در این ویدیوی آموزشی، کیو استارک نکات مهم صحبت کردن با غریبه‌ ها و مزایای مواجهه شدن با آنها را بررسی می‌کند:

 

به گفته او افراد در اتاق‌های انتظار، هواپیماها، قطارها و سایر مکان‌های عمومی نمی‌توانند این استعداد اجتماعی را بروز دهند. او در طول سفرهای روزانه‌اش در شیکاگو می‌‌دید: این موجودات بسیار اجتماعی هر بامداد که سوار قطار می‌شوند، خصلتی عمدتا ضداجتماعی پیدا می‌کنند…گویی که در کنار سنگ نشسته‌اند.

کیو استارک می‌گوید انسان موجودی اجتماعی است و داشتن ارتباطات با غریبه‌ ها هر چه بیشتر و قوی‌تر با دوستان و خانواده با زندگی سالم‌تر پیوند دارد.

شاید مردم فکر می‌کنند که رابطه برقرار کردن با یک غریبه نسبت به در سکوت نشستن کمتر خوشایند است، اما شاید عقیده آنان درباره صحبت کردن با غریبه‌ها درست نباشد و این کار خیلی هم سرگرم‌کننده باشد.

کیو استارک می‌گوید “وقتی با غریبه‌ ها صحبت می‌کنید تعلیق‌های زیبایی در جریان معمولی زندگی روزمره خودتان و آنها ایجاد می‌کنید”.

دیدن این فیلم آموزشی و سخنرانی زیبا را به تمام کسانی که کم رویی دارند و از مواجه با دیگران دغدغه دارند پیشنهاد میکنیم.

لطفا نظرات خود را در مورد این ویدیوی آموزشی در پایین این صفحه به ما ارائه نمایید: