Tina Gordon Chism از روشهای خلاقیت در فیلمنامه نویسی می گوید

امتیاز 1.00 ( 1 رای )

Tina Gordon Chism معتقد است خلاقیت در نویسندگی و فیلمنامه خود را از مادرش یاد گرفته است.

او می گویتد خلاقیت به نظر من همه جا می تواند باشد. چون حتی خلاقیت را در پُخت و پز مادرم هم می بینم. در کارخانه های شراب سازی و ساخت شراب هم می بینم. خلاقیت را در بین یک مادر و کودک هم می بینم. اما در نوشتن، این خلاقیت به شکلی وارد ساختار کار نویسنده می شود، که در ویدیوی زیر می بینید: