فقر و سه دلیلی که می تواند ما را در مبارزه با فقر پیروز کند

فقر و موضوع مهم اینکه نیمی از فقیرترین افراد جهان در چیزی مشترک هستند. آندره یان که خود در این امر فعالیت دارد در این سخنرانی آگاه کننده نشان میدهد که چطور شرکت او به نام “وان اکر فاند” به این کشاورزان کمک کرده و با ارائه خدمات پایدار کشاورزی که قبلا در سرتاسر جهان استفاده شده است ، کشاورزان را از فقر نجات میدهد و در این ویدیوی آموزشی به آن اشاره می کنیم:

در بسیاری از کشورهای جهان سوم، برنامه های حمایتی از تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و افراد بسیار فقیر که قدرت برآوردن نیازهای خود را ندارند، وجود ندارد و یا کم رنگ است. بخش اعظم افراد جامعه نیاز دارند که برای تامین نیازمندی های مصرفی شامل مواد غذایی، مواد سوختی، آموزشی، مسکن و… مورد حمایت قرار گیرند.

سرمایه گذاران در برابر ریسک های سرمایه گذاری، بدون پشتوانه می مانند. کشاورزان در قبال نابودی محصولات خود بر اثر آفت و بلایای طبیعی و فقدان بازار مناسب و نبود صنایع تکمیلی و تبدیلی و سردخانه ای احساس ناامنی می کنند.

چنین وضعیتی از علائم فقر در جهان سوم تلقی شده است. در چنین شرایطی نظام تامین اجتماعی و حمایتی می تواند با تحت پوشش قرار دادن و کنترل شرایط فوق الذکر به عنوان یکی از مهم ترین اهرم های برقراری عدالت و کاهش فقر در جامعه عمل نماید.

بطور کلی فقر  پدیده پیچیده ای است و آن را باید محصول نوع روابط اجتماعی، ساختار نظام سیاسی و راهبردهای اقتصادی و اجتماعی آن و همچنین عملکرد خود افراد بدانیم. در این میان، نقش دولت و سیاست‌های آن بیشتر از سایر متغیرها تاثیرگذار است. دولت‌ها از طریق قدرت قانونی دست به سیاستگذاری می‌زنند و تعیین می‌کنند سیاست‌های حمایتی، توزیعی و بازتوزیعی متوجه چه گروه‌ها و طبقاتی از جامعه می‌شود.

اگر فکر می کنید که انسان ها هرگز قادر به حل مشکلاتی چون گرسنگی و فقر شدید نیستند این سخنرانی را تماشا کنید، اما در پایان به درک جدیدی از بزرگ ترین مشکلات جهان بر میخورید.

لطفا نظرات خود را در مورد این ویدیوی آموزشی با ما در میان بگذارید: