آموزش درس به درس فیلمنامه نویسی با زیرنویس فارسی – بخش هفتم

حالا که شما آغاز و پایان داستانتان را می دانید، نقاط خالی زیادی مابین این دو نقطه سرآغاز و پایان وجود دارد که باید برای تکمیل فیلمنامه تان آنها را پر کنید.

با تقسیم بندی این فاصله ها به بخشهای کوچکتر و پرداختن به هر بخش بصورت مجزا پیشبرد داستان برایتان آسانتر خواهد شد، که روش رسیدن به این هدف را در ویدیوی آموزشی زیر به شما ارائه میکنیم:

 

 

نظرات خود را در مورد این ویدیوی آموزشی در پایین همین صفحه به ما ارائه کنید: