هفت گام برای فیلمنامه نویس موفق ، حرفه ای و خلاق شدن

هفت گام برای فیلمنامه نویس موفق شدن ، که شما را از نویسنده عادی بودن بیرون می آورد و آماده می شوید برای ساختن و فروش اولین فیلمنامه خود در این دوره آموزشی به شما ارائه می شود.

هفت گام برای فیلمنامه نویس موفق

در حال حاضر، ما نمی دانیم که برای شما تبدیل شدن به یک فیلم نامه نویس حرفه ای آسان است یا خیر، اما مطمئنا این راهم میدانیم که غیر ممکن هم نیست. و اگر شما برای این موضوع اشتیاق دارید، می توانید با طی این دوره آموزشی که از این پس به شما ارائه میکنیم، به صفوف کسانی که از فیلمنامه نویس مشتاق به فیلمنامه نویس حرفه ای میروند بپیوندید.

در برخی موارد تهیه کننده ها به دنبال فیلمنامه ارزانی هستند که گیشه خوبی داشته باشد مانند بسیاری از فیلم های کمدی امروزی. این امر یک آسیب در حوزه فیلمنامه نویسی است زیرا باعث می شود به مرور بسیاری از فیلمنامه نویس ها به سمت نوشتن فیلمنامه های بی محتوا بروند تا بتوانند آثار خود را بفروشند.

پس در دوره آموزشی هفت گام برای فیلمنامه نویس موفق که به هفت مرحله تقسیم می شود ، هر مرحله گامی در مسیر جاده ای است که شما باید برای یادگیری نحوه تبدیل شدن به یک فیلم نامه نویس حرفه ای آن را طی کنید.

این یک مدت طولانی است، اما مزایای آن فوق العاده خواهد بود.

در این دوره آموزشی ۷ مرحله ای شما یاد خواهید گرفت که :

پس با مطالعه بخش اول ، شروع می کنیم دوره ی هفت گام برای فیلمنامه نویس موفق :