فشن تک چطور انقلابی در ترکیب مد و فناوریهای نوین اروپا شد؟

فشن تک  یا ترکیب مد و فناوری، یکی از حوزه هایی است که در اروپا گرایش زیادی نسبت به آن وجود دارد. در این ویدیوی با دوبله فارسی می بینیم که این الگوی تجاری چه فوایدی دارد و چه فرصتهایی در اختیار کسب و کار قرار می دهد:

نظرات خود را در مورد این ویدیو در پایین همین صفحه به ما ارائه کنید: