ویدیوی انگیزشی : خودت را از نو بساز حتی اگر این مشکلات رو داری

ویدیوی انگیزشی زیر مبنی بر این است که انسان ها اغلب استعداد و شایستگی را به عنوان صفات از پیش تعیین شده می دانند و از خطر کردن پرهیز می کنند.
با این وجود ‘کارول دوک’ استاد روانشناسی دانشگاه استنفورد ثابت کرده است که یک نگرش رشد می تواند تمام جنبه های زندگی را تقویت کند بنابراین تلاش در جهت کسب این طرز فکر ارزش دارد.

به همین دلیل پیشنهاد میکنیم ویدیوی انگیزشی زیر را ببینید: