نقشه راه رهایی از احساس بی ارزشی و روش رسیدن به موفقیت چیست؟

نقشه راه رهایی از احساس بی ارزشی در چیست و آیا میتوان اینکار را کرد؟

استاد سهیل رضایی، در ویدیوی زیر توضیح میدهدکه چطور در جامعه ای که از نظر روانشناسی گرفتار وسواس و ترس شده است، از طریق نقشه راه رهایی از احساس بی ارزشی ، به موفقیت و آرامش رسید:

او دراین ویدیوی آموزشی با آوردن مثالهای ساده و کاربردی به مقابله با تصویر جامعه از این موارد می پردازد و همه ما را ترغیب می کند درباره ذهنیت‌های خود چطور دوباره فکر کنیم.

ای کاش اندیشمندان، دانشمندان، صاحبنظران، کارشناسان و اهل فن و … از مغزهای متفکر خویش استفاده ای هرچند کوچک می کردند و در عصر ارتباطات به جای اینه همه درس های بدردنخوری که پاس کردیم، چند واحد مهارت های ارتباطی، مهارت های زندگی و مهارت هایی که نسل آینده را بهتر از الان می کرد، قرار می دادند.

لطفا نظرات خود را در مورد این ویدیوی آموزشی در پایین همین صفحه به ما ارائه کنید: