مدیر تولید (Production Manager) فیلم و ویدیو کیست و وظایف مدیرتولید چیست؟

مدیر تولید یاهمان Production Manager و فعالیت های معمول او همانطور که از اسم آن پیداست ، مسئول مدیریت تمامی مراحل تولید فیلم و ویدیو به جز کارگردانی واقعی آن است.

این به معنی مدیریت تمام عوامل و کنترل تمام جنبه های فیلمسازی و سازماندهی برای فیلم برداری یک پروژه سینمایی است که شامل برخورد با مسائل و نگرانی های بازیگران و عوامل تولید نیز می شود.

یکی از وظایف مدیر تولید این است که در هرمرحله از فیلمبرداری که نیاز به کمک او باشد، مسئول است که درک صحیحی از تمامی مراحل تولید و پخش فیلم, ویدیو و برنامه تلویزیونی داشته باشد و بتواند در این مراحل گروه را یاری کند.

یکی از مسئولیت های مدیر تولید حفظ روند تولید بر اساس جدول زمانی و تاریخ های برنامه ریزی شده برای تولید است. این موضوع بدلیل جلوگیری از افزایش میزان بودجه مهم است چرا که افزایش میزان زمان در مجموعه فیلمسازی (set) میزان هزینه کلی تولید را افزایش می دهد.

همچنین، تاخیر بیش از حد و یا عدم حل مشکلات می تواند سبب لغو پروژه شود. پس مدیر تولید علاوه بر اینکه باید با بودجه مشخص شده از سوی تهیه کننده و همچنین نیازهای مالی و هنری کارگردان ها و باتوجه به سلیقه های مختلف آنان , بازیگران و حتی گاهی با عوامل دیگر تولید فیلم به خوبی معامله کند.

بطور کلی، مدیر تولید یک شخص دو منظوره و فعال در دوبخش هنری و مالی بصورت همزمان است. مدیریت همزمان هنری به لحاظ کیفیت پروژه درحال تولید و بودجه مشخص شده در تولید می تواند بسیار استرس آور باشد. بیشتر مدیران تولید پیشینه ای در آموزش رسمی سینما و تولید فیلم دارند.

همچنین آنها دارای تجربه کار درصنعت فیلمسازی هستند که خود را درهمکاری بادیگر عوامل فیلمسازی و توانایی درمدیریت موقعیت ها را اثبات کرده اند. مدیر تولید با کارگردان, کلیه عوامل تولید و تهیه کننده از نزدیک کار می کند تا پروژه به راحت ترین شکل ممکن پیش برود. از این رو مدیر تولید یک مسوولیت روانشناسی نیز باید داشته باشد، چون گاهی لازم است مدیریت بحران در اتفاقات پیش بینی نشده در تولید یک فیلم با عوامل داشته باشد.

فعالیت های معمول مدیر تولید عبارتند از:

بطور کلی و با توجه به موارد ذکر شده بالا، وظایف مدیر تولید را می توان اینطور عنوان کرد که بودجه بندی و مدیریت مسائل مالی از فیلمبرداری پروژه، حفظ روند تولید پروژه طبق برنامه ریزی، روانشناسی و کنترل اتفاقاتی که در روند یک پروژه بین عوامل انسانی تولید یک فیلم پیش می آید، انتخاب عوامل هنری و تولید طبق نظر کارگردان و باتوجه به بودجه مشخص شده از سوی تهیه کننده.

این وظایف همچنین شامل پرداخت پیمانکاران و صورتحساب های عوامل خارج از تیم تولید در موعد مقرر که بنابر بودجه می باشند. عیب یابی و حل مشکلاتی که در مجموعه ی فیلمبرداری در مورد تجهیزات، خدمات و یا بازیگران یا حتی سایر عوامل فیلمسازی بوجود می آیند. اغلب در رویارویی و رسیدگی به هنرمندان مختلف که در مورد هنر خود در تولید حساس هستند نیاز به حل بحران است.

اطمینان حاصل کردن از تمامی قراردادها, پیوستگی تمامی تشریفات اداری و استخدام بهترین عوامل و کرایه بهترین تجهیزات ممکن به اتمام رسیده تا تولید بنابر زمانبندی جدول برنامه ریزی پیش برود.

اطمینان از اینکه تمامی منابع و تجهیزات در محل مورد نیاز هستند و مونتاژ و نصب آنها انجام شده است و آمده برای استفاده در استودیو یا محل فیلمبرداری خارجی هستند، تا حداقل تاخیر در تولید پروژه پیش بیاید و تاخیر در پروژه یعنی بالا رفتن هزینه های تولید و اطمینان از به پایان رسیدن ساعت های طولانی پیش تولید تا مرحله تولید بنابر جدول زمانبندی مشخص شده قبل از پیش تولید و …

بطور کلی و همانطور که ذکر شد، مدیر تولید یک لشکر یک نفره برای تولید یک پروژه ویدیویی یا سینمایی است 🙂

موارد ذکر شده بالا وظایف کلی مدیر تولید را معرفی می کند و چنانچه دراین مورد سوال یا نظری داشتید، پایین همین صفحه باما درمیان بگذارید: