• اگر منابع آموزشی و سایتهای معتبری را در حوزه تخصصی خود می شناسید ،
  • اگر قدرت مدیریت یک گروه کوچک را برای ترجمه یک فیلم آموزشی و یا دوبله آن به زبان فارسی دارید،
  • اگر برای ترجمه متن ها یا فیلمهای آموزشی، به زبان انگلیسی یا سایر زبانهای خارجی تسلط کافی دارید،
  •  یا اگر برای گویندگی روی فیلمهای آموزشی صدای مناسبی دارید ، کافیست :

اگر مدرس جدید سایت هستید، ابتدا در سایت ثبت نام یا درصورت عضویت قبلی درسایت ورود نمایید و سپس آموزش خود را ارسال نمایید:

عضویت مدرس جدید

اگر قبلاً در سایت ثبت نام و پروفایل خود را تکمیل کرده اید، آموزش جدید خود را ارسال نمایید:

ارسال آموزش


برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید به صفحه راهنمای سایت مراجعه نمایید.