کودکان فقیر آیا میتوانند آینده روشنی داشته باشند؟ (ویدیو)

کودکان فقیر نیز مانند سایر کودکان ، حق استفاده از امکانات عادی زندگی را دارند و بدون شک اداره مناسب دنیای امور مالی به مردم برای خارج شدن از فقر کمک خواهد کرد .

در این ویدیوی آموزشی با ” آلوین هال ” نویسنده کتاب: “معلم امور مالی” گفتگو می کنیم:

او می گوید کودکان می توانند با یادگیری اداره امور مالی در مدارس، در آینده شرایط بهتر اقتصادی برای خود فراهم آورند. اما آیا کودکان فقیر هم می توانند آینده روشنی داشته باشند؟

آیا شما با این نظر موافقید؟

نظرات خود را در پایین همین صفحه با ما در میان بگذارید :