شبکه سازی ( شبکه تامین ) یا بیزینس دایرکتوری ، یکی از مهم ترین نیازهای هر کسب وکار است و امروز نیاز ارتباط هرچه بیشتر بین تامین کنندگان و مصرف کنندگان کالاها و محصولات مختلف هرچه بیشتر مورد توجه کسب و کارها قرار گرفته است.

سامانه اینترنتی ایتوک سنتر به عنوان مرکز توسعه کسب و کارها و باتوجه به ارتباط گسترده با صنایع مختلف و و باهدف تسهیل ارتباط بین تامین کنندگان و تولید کنندگان با بازار هدف ، بخش شبکه سازی و بیزینس دایرکتوری صنایع را راه اندازی کرده است.
تامین کننده گان ، تولید کننده گان، پخش کنندگان، واردکنندگان و … محصولات یا مواد اولیه صنایع دیگر در این بخش اطلاعات کسب وکار و محصولات خود را درج می نمایید. این اطلاعات پس از درج در سامانه در اختیار صنایع مرتبط و متقاضیان محصولات تولیدی شما قرار خواهد گرفت، تا از این طریق راهی برای ارتباط هرچه بیشتر بین تامین کنندگان و تولید کنندگان با کارخانجات و مصرف کنندگان ایجاد گردد.

شبکه سازی - بیزینس دایرکتوری و شبکه تامین تولید کننده گان

اگر تولید کننده یا تامین کننده محصول یا مواد خاصی هستید، اطلاعات کسب و کار خود را درج نمایید:

  • Accepted file types: docx, pdf, , Max. file size: 100 MB.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .