گیاهان دارویی و خواص آنها در درمان بیماری ها با طب سنتی

گیاهان دارویی گیاهانی هستند که یک یا برخی از اندام های آنها حاوی ماده مؤثره است. این ماده که کمتر از ۱٪ وزن خشک گیاه را تشکیل می دهد، دارای خواص دارویی مؤثر بر موجودات زنده است.

همچنین کاشت، داشت و برداشت این گیاهان به منظور استفاده از ماد ه موثر ه آنها انجام می گیرد سابقه درمان بیماری ها با گیاهان دارویی به قدمت تاریخ زیست انسان بر روی کره زمین است.

انسان به حکم تجربه ، علم و اندیشه ، جانوران بنا به مقتضیات خود در طول عمر حیات در کره زمین به کمک گیاهان دارویی خود را مداوا می کنند.

گیاهان دارویی

گیاهان دارویی در دشت ها ، مراتع وسیع ، جنگل ها و … پیدا می شوند. به دست کسی کاشته نشده و به همت کسی هم آبیاری نشده اند و هزاران سال است که بدین منوال در چرخه حیات بوده و طبیعت را آرایش می دهند.
اگر نحوه آماده سازی داروهای گیاهی و تحویل آنها به مردم به نحو صحیح انجام نگیرد خواص درمانی گیاه از بین رفته یا تقلیل می یابد که این امر موجب عدم تأثیر گیاه در درمان بیماری می گردد و از مواردی که باعث کاهش اثر بخشی گیاه می گردد.

کشت در زمینی که از نظر مواد خاص مورد نیاز گیاه، دچار کمبود باشد عدم مبارزه صحیح با آفات و بیماریهای گیاهان دارویی کشت شده که اغلب موجب کاهش مواد مؤثر گیاه یا تغییر نسبت ترکیبات مفید گیاه می گردند.
رعایت نکردن زمان مناسب برداشت برحسب وضعیت هوا و ساعات روز، خشک کردن گیاه در شرایط نامناسب )از نظر درجه حرارت، مدت زمان خشک کردن یا سرعت خشک کردن)، عدم نگهداری صحیح و بسته بندی مناسب ) ، فرّار بودن برخی ترکیبات، آلودگی گیاه برداشت شده به قارچ یا باکتری (شکل های مصرف گیاهان داروییگیاهان دارویی و معطر عمدتا به فرمهای زیر مصرف می شوند.

این مقدمه ای بر آموزشهای کلی طب سنتی و گیاهان دارویی است که طبق فهرست عناوین زیر به ترتیب در ایتوک سنتر بزودی درباره هریک آموزشی را منتشر خواهم کرد، و با انتخاب هریک می توانید آموزش مربوط به آن را مشاهده و مطالعه کنید :

 • گیاه تازه
 • گیاه خشک شده یا کنسرو شده
 • بصورت فرآوری شده توسط حرارت
 • گیاهان مفید در یبوست
 • گیاهان مفید در نفخ معده
 • گیاهان مفید در کم اشتهایی
 • گیاهان مفید در کرم روده
 • گیاهان مفید در یرقان
 • گیاهان مفید در افزایش تعریق
 • گیاهان مفید در اختلالات ادراری
 • گیاهان مفید در سرفه
 • گیاهان مفید در استفراغ
 • گیاهان مفید در سرماخوردگی
 • گیاهان مفید درچربی خون
 • گیاهان مفید در تصلب شرایین
 • گیاهان مفید در اختلالات قاعدگی
 • گیاهان مفید در اضطراب
 • گیاهان مفید در تپش قلب
 • گیاهان مفید در بی خوابی
 • گیاهان مفید در سردرد
 • گیاهان مفید در رماتیسم
 • گیاهان دارویی مفید در نقرس
 • گیاهان دارویی مفید در اسهال
 • گیاهان دارویی مفید در دیابت
 • گیاهان دارویی مفید در سنگ کلیه
 • گیاهان دارویی مفید در کاهش میل جنسی