دروغ گفتن کودکانمان را آیا واقعاً میتوانیم تشخیص دهیم؟

دروغ چیست و آیا کودکان دروغگوهایی ناشی هستند یا حرفه ای؟

دکتر کانگ لی، روانشناس و محقق حوزه رشد، درباره اینکه هنگام دروغگویی به لحاظ فیزیولوژیکی چه اتفاقی در کودکان می افتد، تحقیق می کند و در این ویدیوی آموزشی توضیح میدهد که کودکان خیلی زیاد دروغ می گویند و این عمل از دوسالگی آغاز می شود و اینکه آن ها واقعاً در این کار استاد هستند:

لی توضیح می دهد چرا باید شروع کودکانمان به دروغ گفتن را به جشن بنشینیم.

او همچنین تکنولوژی جدید دروغسنجی را معرفی می کند که ممکن است روزی احساسات نهفته مارا آشکار کند.

آیا شما فکر می کنید که بتوانید به راحتی دروغگویی آنان را بفهمید؟

لطفا نظرات خود را در مورد این ویدیوی آموزشی در پایین همین صفحه با ما درمیان بگذارید: