فقدان چطور به هنرمند کمک می کند تا زیبایی را پیدا کند؟

همه ما در زندگی فقدان های بزرگی داریم و خواهیم داشت. شاید یک شغل و حرفه، یا رابطه، عشق، جوانی و … 

الیسا مانکس در این ویدیو توضیح می دهد که چطور توانست غمِ مادری را که عاشق او است و دچار بیماری سرطان شده است را فقط با هنر تسکین دهد و حال او میداند که چطور می توان به جای درون ماندن، بیرون رانده شد و حتی از نواقص زندگی هم لذت برد. که تاثیر این حوادث، دریافت ها و نتایج زندگی را می توان در آثار نقاشی او نیز مشاهده کرد:

 

سلامتی و گاهی افرادی که دوستشان داریم را از دست میدهیم و این نوع فقدان ها از کنترل ما خارج هستند. اما راه غلبه برآنها و تبدیل کردن این ناراحتی ها به زیبایی چیست؟  

الیسا مانکس نقاش سرشناس در این ویدیو درباره سال های روشن زندگی اش صحبت می کند. یعنی همان سالهایی که شما دیگر کودک نیستید و پا به بزرگسالی گذاشته اید ، اما هنوز با مسائل زندگی درگیر نشده اید.

در نظر الیسا مانکس، زیبایی و الهام را در ناشناخته ها، غیرقابل پیش‌بینی‌ها و حتی در ناخوشایندی‌ها پیدا می‌کند.
این نقاش نیویورکی، تجربه ای پیچیده و چند جانبه از انسان بودن را در پرتره های صمیمی اش از انسان های نیمه پنهان به تصویر می کشد. نقاشی های رنگ روغن استادانه او، مهارت فنی و بیان هنری او را نمایش می دهند.
آثار این هنرمند، نمایشی فراموش نشدنی از احساسات هستند.

نقاشی های فوق العاده او را در این ویدیو که یک سخنرانی شاعرانه و دوستانه او است و از اثر متقابل زندگی صحبت میکند و نقاشی و بوم را در مسیر پیشرفت خود به عنوان یک هنرمند و یک انسان توصیف می‌کند می توانید ببینید.

لطفا نظر خود را در مورد این ویدیو در پایین این صفحه با ما در میان بگذارید: