چپ دست ها چه فرقی با راست دستها دارند و اهمیت آن چیست؟

چپ دست ها برای شما عجیب هستند؟ اگر در اطرافیان خود فرد میانسالی که با چپ دست می نویسد می شناسید و از او سوال کنید، احتمالا به شما میگوید که در زمانی که با دست چپ می نوشته، قلم را از او میگرفتند و او را مجبور می کردند که با دست راست غذا بخورد یا بنویسد. چون اعتقاد داشتند دست راست، دست درست  است یعنی: ( Right ) که به معنی درست است. واین نه فقط در زبان انگلیسی، بلکه در خیلی زبانهای دنیا نیز وجود دارد.

امروز حدود ۱۰% جمعیت جهان را چپ دست ها تشکیل می دهند. اما اگر چپ دست بودن اشکال دارد، پس چرا در بدو تولد این اتفاق می افتد؟ چون برخلاف نظر خیلی ها، چپ دست بودن یا راست دست بودن یک انتخاب نیست و دلایل روانشناسی دیگری دارد که در این ویدیو که به زبان فارسی دوبله شده است به آن می پردازیم:

شواهد باستان شناسی نشان می دهد که این موضوع سابقه تاریخی ۵۰۰ هزار ساله دارد. اما این موضوع قابل پیش بینی است و حتی میتوان آنرا در رحم مادر و در قبل از تولد پیش بینی کرد.

پس اگر چپ دستی مادر زادی هست، آیا این موضوع ژنتیکی هم هست؟ در حقیقت هم بله و هم نه !!

دوقلو هایی که دارای ژن های مشابه هم هستند، ممکنه که دست های قالب متفاوتی داشته باشند (یکی دست چپ و دیگری راست دست باشد) و در واقع این اتفاق تقریباً برای هر خواهر وبرادری اتفاق می افتد.

اما نکته جالب اینجاست که احتمال چپ یا راست دست بودن کودک، با بررسی پدر و مادر او مشخص میشود. یعنی اگر پدر چپ و مادر راست دست باشد، احتمال چپ دستی کودک حدود ۱۷% می باشد. در حالیکه اگر هردوشون راست دست باشند، این احتمال ۱۰% هست .

اما در حالی که تئوری های زیادی هستند که توضیح میدهند که می توان چپ یا راست دستی را پیش بینی و کنترل کرد، علت اصلی موضوع دیگری است که در این ویدیو به این موضوع پاسخ داده شده است.

لطفا نظرات خود را در مورذ این ویدیو در پایین همین صفحه به ما ارائه کنید: