آموزش تغییر مالکیت دامین های ir. و انتقال دامنه ir به دیگران

آموزش تغییر مالکیت دامین های ir. و انتقال دامنه ir به دیگران :

اگر دامنه‌ای دارید که در سامانهٔ ایرنیک ثبت شده و شناسه‌ای مطابق با مشخصات صاحب‌امتیاز کنونی دامنه دارید، برای تعیین صاحب‌امتیاز جدید دامنه در سامانهٔ ایرنیک و انتقال دامنه به نام او ، می‌توانید به روش آموزش ویدیویی زیر عمل کنید: