مدارس ناکارآمد چطور کودکان را فقیر نگاه می‌دارند و چطور ازآن جلوگیری کرد؟

مدارس چرا آموزش خوب را مختص کودکان ثروتمند ارائه می کنند؟

در این ویدیوی آموزشی کندیس سامنر توضیح میدهد که ابزارهای موسیقی، کتاب‌های جدید، نهارهای سالم مدرسه و زمین فوتبال و … چه تاثیر شگفتی بر پتانسیل دانش آموزان دارد:

یکی از فعالیت‌های لذت بخش و سازنده برای همه، خصوصاً برای کودکان و نوجوانان، بازی است. کودکان از طریق بازی‌ها که با هیجان همراه است، زندگی در دنیای آینده را تمرین می‌کنند.

ویژگی‌های هر بازی و فایده‌های آن در رشد همه جانبه قوای ذهنی، جسمی، شخصیتی و اجتماعی کودک باعث شده است توجه تعداد زیادی از دست اندرکاران تعلیم و تربیت به چگونگی نقش آن در امر آموزش کودکان به خصوص در مدارس معطوف شود.

بازی برای درمانگران وسیله مناسبی است تا به دنیای کودکان راه یابند و آن را بهتر بشناسند و به مشکلات آنان پی ببرند.

مدارس در محله‌های فقیرنشین سراسر آمریکا، به خصوص محله‌های رنگین پوست‌ها منابع استاندارد در مدارس ثروتمندتر را ندارند.

ایجاد موقعیت‌های یادگیری تعاملی، روش‌های مطلوب آموزش و پرورش به شمار می‌آید. پژوهشگران و دانشمندان در حوزه آموزش و پرورش، ارزش‌های والای «تعاملی بودن محیط‌های آموزشی» را پیوسته مطرح و بر آن تأکید کرده‌اند.

این محیط‌ها شامل موقعیت‌هایی هستند که در آن‌ها دانش آموزان به جای اینکه گیرندگان غیرفعال اطلاعات از منابع آموزشی باشند، خود به طور مستقیم در فرایند یادگیری شرکت فعالانه دارند.

کندیس سامنر این تفاوت را هر روز در کلاس خود در مدارس بوستون می‌بینید و در این سخنرانی انگیزشی، از ما می‌خواهد تا با حقایق مواجه شویم و آنها را تغییر دهیم.

دیدن این فیلم آموزشی را به مدیران و مربیان آموزشی و کسانی که کودکانی در حال آموزش دارند پیشنهاد میکنیم.

لطفا نظرات خود را در مورد این ویدیوی آموزشی در پایین همین صفحه به ما ارائه کنید: