حافظه فعال چگونه به موفقیت ما کمک می کند؟ (ویدیو – دوبله فارسی)

حافظه فعال بخشى از هوشیارى اى است که همیشه از آن آگاهی داریم و خوب است بدانید که حتى در همین لحظه  من و شما مشغولش هستیم .

این حافظه  فعال دارای اجزائی است که می توانیم تجربه هاى لحظه اى و دانش را ذخیره کنیم، به خوبی ارتباط برقرار کنیم و یا توانایی حل مسئله و تفکر انتقادى را داشته باشیم.

در این ویدیوی آموزشی که به زبان فارسی دوبله و ترجمه شده است ، بررسی می کنیم که  چگونه “حافظه کاری” به موفقیت های ما کمک می کند :

 

سخنران : پیتر دولیتل

 استاد روانشناسی آموزشی در دانشکده آموزش و پرورش در ویرجینیا فناوری و مدیر اجرایی مرکز توسعه آموزش و تحقیقات آموزشی 

استراتژى هایی که پیتر دولیتل براى افزایش ظرفیت حافظه فعال ارائه مى دهد ، اینطور مطرح میشود که حافظه فعال به ما اجازه مى دهد که تجربه ى آنى مان را موشکافى کنیم و در حالى که به جلو حرکت مى کنیم دنیاى اطرافمان را درک و مدیریت کنیم .

حافظه ی فعال در واقع بخشی از سیستم کلی حافظه است که به ما کمک می کند تا بعد از ورود اطلاعات تازه، همزمان با پردازش اطلاعات در ذهن، قسمت های مهم آن ذخیره و ثبت شوند.

دولیتل بر این باور است که زندگى خیلى سریع به سمت ما پیش مى آید و ما باید به سرعت  ازتجربه ها، معنا استخراج کنیم اما به دلیل محدودیت هاى حافظه فعال با مشکل مواجه مى شویم .
نمونه هایی از محدودیت هاى حافظه کارى محدود بودن در ظرفیت ، استمرار و تمرکز  است که در این سخنرانی راهکارهایی برای بهبود عملکرد حافظه ی فعال را بررسی می کنیم.

به نظر شما حل کردن این مسائل چه کمکی به کسب و کار ما می کند ؟

لطفاً نظر خود را درمورد این ویدیوی آموزشی در پایین همین صفحه به ما ارائه نمایید:

 

همچنین، این آموزش را میتوانید دانلود و دریافت نمایید: