Here’s To The Dreamers چالشی جذاب برای فیلمنامه نویسان

Here’s To The Dreamers ویدیویی جذاب و کوتاه است از رازها و خاطرات فیلمنامه نویسان و نویسندگانی که بخاطر علاقه به این حرفه ، در موقعیت های خاصی قرار می گیرند: