جرأت خطا کردن و تجربه کردن را چطور به کودکان خود بیاموزیم؟

جرأت خطا کردن و تجربه کردن بسیار مهم است ، خصوصاً در کودکان. اما برخی کودکان آنقدر از اشتباه می ترسند که حتی از آزمودن چیزهای جدید هم فرار می کنند.

اما چگونه می توان به آنها کمک کرد تا از اشتباه خود درس بگیرند و دوباره تلاش کنند؟

در این ویدیوی آموزشی که به زبان فارسی دوبله و ارائه شده است، نگاهی می اندازیم به سه روش آموزشی و روانشناسی در انگلستان، ایتالیا و مکزیک ، که کودکان و دانش آموزان را ترغیب می کنند که با آزمون و خطا بیاموزند ، جرأت خطا کردن و تجربه کردن را داشته باشند و بتوانند از اشتباهاتشان درس بگیرند: