طراحان مد چطور با همکاری شرکتهای تجاری ، درآمد زایی می کنند؟

طراحان مد با نوآوری و رقابت پذیری و از طریق ایجاد ارتباط میان شرکتهای تجاری کوچک و متوسط اروپایی، ابتکاری جالب موسوم به “وورث” (Worth) در کشورهای اتحادیه اروپا را اجرا میکنند که درامدزایی بالایی ایجاد کرده است:

 


نظرات خود را در مورد این ویدیو در پایین همین صفحه به ما ارائه کنید: