صنعت پوشاک و تحول در طراحی لباس با فناوری های تازه

صنعت پوشاک نیز با فناوری دیجیتال مانند تمامی صنایع، صنعت طراحی لباس را متحول کرده است. 

در این ویدیو نگاهی به تازه ترین نوآوریهای صنعت پوشاک و مُد جهان می اندازیم:

 

لطفا نظرات خود را در مورد این ویدیو در پایین همین صفحه به ما ارائه نمایید: