ظهور معجزه میلیونر خود ساخته – بخش هفتم

ظهور معجزه میلیونر خود ساخته و در بخش هفتم به این نگاهی می اندازیم که درحال حاضر وضعمون چطور هست. چون تحقیقات نشون دادند که حدود ۹۰درصد مردم با وضعیت فعلی و واقعی خودشون سازگار نیستن و قبولش ندارند و درعین حال که از زندگی خودشون راضی نیستند.

به همین دلیل دعوت می کنیم که ویدیوی زیر راکه در همین مورد هست و راه های غلبه براین مشکل را حتماً ببینید:

نظرات خودرا درمورد این مجموعه آموزشی و این ویدیو در پایین همین صفحه ارائه کنید: