ظهور معجزه میلیونر خود ساخته – بخش ششم – روح شما همه چیز شماست

ظهور معجزه میلیونر خود ساخته – بخش ششم به خوراک فکر می پردازیم. و اینکه شما اساساً روح هستین و این چیزی مثل دست یا پا نیست که داشته باشین و بخشی از شما باشه.

در واقع تمام وجود شما هست و چیزی هست که قبل از اینکه به اینجا بیایید داشتین و چیزی هست که هستین و چیزی هست که درنهایت با اون می میرید و همیشه و همه جا همراهتون هست. در بخش ششم از مجموعه ظهور مهجزه بیشتر به موضوع روح شما و اینکه چه تاثیری روی زندگی شما داره می پردازیم: