ظهور معجزه میلیونر خود ساخته – بخش پنجم

ظهور معجزه میلیونر خود ساخته و در بخش پنجم به این موضوع می پردازیم که اگر نفس دارید، نفستون را کناری نگه دارید و از چیزی نترسید . این یک جور بازی با کلمات بود.
یعنی اینکه چطور بفهمید که باید بتونید که دست از نفستون یا اون بخشی از مغزتون که مدام به اینکه دیگران چه چیزی درباره شما می گویند، یا چه فکری درباره شما میکنند دست بردارید:

 

بخشهای دیگر این مجموعه ویدیویی را هم ببینید و نظراتتون را درمورد این ویدیو در پایین همین صفحه به ما ارائه کنید: