ظهور معجزه میلیونر خود ساخته – بخش دوم – درک احساسات

به دومین قسمت از مجموعه آموزشی ویدیویی ظهور معجزه میلیونر خود ساخته خوش آمدین.

همونطور که در قسمت اول دیدید و اسم این قسمت که هست: شما همونی نیستین که میخورین، بلکه اونی هستین که فکر میکنین و احساس میکنین و می بینین و ارتعاش میکنین.

پیام اصلی این قسمت این هست که میگه شما چه کسی میشین و افکار و احساسات و درکتون مهمتر از هرچیز دیگه ای هستن:

چون هر اتفاقی که توی زندگیتون می افته، در واقع انعکاسی از اون اتفاقی هست که در دنیای درونی تون می افته.

در حقیقت چرخه ای شبیه به این داره:

طوری که خودتون رو در زندگی می بینین، روی افکارتون اثر میگذاره. افکارتون هم روی احساستون اثر میگذاره و احساستون روی این که خودتون رو چجوری ببینین اثر میگذارن.

ترکیب این افکار و احساسات و درک هاست که ارتعاش یا نوع انرژی زو که به دنیا میدید رو تعیین میکنه.