ظهور معجزه میلیونر خود ساخته – بخش دهم – آموزش شاد بودن در زندگی

کتابهای زیادی از نویسندگان مختلف درباره شاد نبودن و چطور شاد شدن تابحال منتشر شده و معمولاً درهر کتابی که درباره این موضوع خوانده باشید، متوجه شدید که هرقت حرف از شادی می شود، جریان خیلی خیلی مهم هست و چون در این مورد تحقیقات زیادی انجام شده، آموزش شاد بودن در زندگی را در ویدیوی زیر به شما آموزش می دهیم: