Tina Gordon Chism از روشهای خلاقیت در فیلمنامه نویسی می گوید

نوع فایل
ویدیو زیرنویس فارسی
نویسنده
دسته بندی
تعداد بازدید
294 بازدید
رایگان
  دانلود رایگان

Tina Gordon Chism معتقد است خلاقیت در نویسندگی و فیلمنامه خود را از مادرش یاد گرفته است.

او می گویتد خلاقیت به نظر من همه جا می تواند باشد. چون حتی خلاقیت را در پُخت و پز مادرم هم می بینم. در کارخانه های شراب سازی و ساخت شراب هم می بینم. خلاقیت را در بین یک مادر و کودک هم می بینم. اما در نوشتن، این خلاقیت به شکلی وارد ساختار کار نویسنده می شود، که در ویدیوی زیر می بینید: