دانلود رایگان کتاب بزرگترین اصل مدیریت در دنیا ، برای شروع کسب و کار

نوع فایل
pdf
نویسنده
دسته بندی
تعداد بازدید
828 بازدید
رایگان
  دانلود رایگان

کتاب بزرگترین اصل مدیریت در دنیا که نویسنده آن : مایکل لوبوف و مترجم آن : دآتر مهدی ایران نژاد پاریزی است و بصورت دانلود رایگان در اختیار شما قراردارد، به این موضوع می پردازد که چرا بسیاری از کارکنان سازمان ها احساس می کنند که نباید خود را برای کار بیشتر و بهتر به زحمت بیندازند.

چراکه معتقدند بین کار خوب و تلاش مستمر با پاداش و تقدیر و قدردانی از آنها هیچ رابطه ای وجود ندارد .
چرا بسیاری از آنان سازمانها ، افکار و پیشنهاد های خوب و مفیدی برای موفقیت سازمانشان دارند اما آنها را با آسی در میان نمی گذارند چراکه معتقدند یا آسی به این حرفها گوش نمی آند و یا اگر هم گوش شنوایی وجود داشته باشد چیزی عاید کارمند ( پیشنهاد دهنده ) نمی شود.

کتاب بزرگترین اصل مدیریت در دنیا که نتیجه ٢٠ سال مطالعه ، مشاوره و پژوهش نویسنده آن است به همین مسائل می پردازد و به همه مدیران کمک می کند تا سازمانشان را بهتر مدیریت کنند.

نویسنده معتقد است و ادعا می کند که هیچ اصل دیگری در دنیا برای انجام بهتر کارها و اداره موفق تر شرکتها و سازمانها ، قدرت و اثر اصل پیشنهادی او را ندارد.

کتاب بزرگترین اصل مدیریت در دنیا دو پیام اصلی و مهم دارد و در سر تا سر آتاب تلاش می شود تا با تحلیل ها و تفسیرهای جالبکه در بسیاری موارد همراه با داستانها و حکایت های شیرین و بیاد ماندنی هم هست این دو پیام به مخاطب ( خواننده آتاب ) منتقل شود .

این دو پیام عبارتست از :

١.رفتاری که به آن پاداش داده شود تکرار می شود. آنچه را که امیدوار باشید ، طلب آنید ، آرزو کنید یا خواهش کنید بدست نمی آورید ، بلکه هرچه پاداش دهید دریافت می کنید . در هر صورت و در هر حال ، افراد کاری را که تصور آنند از آن نفع بیشتری می برند انجام می دهند.
٢.در تلاش برای انجام کارهای درست ، گاهی ممکن است کارهای غلط مشمول پاداش قرار گیرد و کارهای صحیح نادیده گرفته شود.

بقیه موارد را می توانید با دانلود رایگان و مطالعه کتاب بزرگترین اصل مدیریت در دنیا مشاهده نمایید:

دانلود رایگان کتاب بزرگترین اصل مدیریت در دنیا :

دانلود