اشتباهات مدیران تازه کار و روش اجتناب از آنها در مدیریت کسب وکار

نوع فایل
pdf
نویسنده
دسته بندی
تعداد بازدید
337 بازدید
رایگان
  دانلود رایگان

اشتباهات مدیران و طریقه اجتناب از آنها در مدیریت که شاید پیچیده به نظر آید، اما چند عامل اساسی و ساده دارد، که در این آموزش و کتاب ۱۳ اشتباه مهلک مدیران و طریقه اجتناب از آنها که بصورت دانلود رایگان ارائه شده است به آنها اشاره می کنیم: 

عوامل اصلی موفقیت تجاری چیست؟
١- کیفیت یا محصول منحصر به فرد.
٢- زمان بندی مناسب.
٣- سرمایه کافی.
۴- منابع انسانی.
۵- مدیریت کارآمد.

اگر عامل پنجم وجود نداشته باشد، چهار عامل ابتدایی نیز نخواهند بود . چرا؟ به تأثیری که عامل پنجم روی چهار مورد اول دارد توجه آنید . بدون مدیریت کارآمد نمی توان درباره خصوصیات
محصول و زمان مناسب معرفی آن به بازار تصمیم درستی گرفت. شرکتی که مدیریت مناسبی نداشته باشد نمی تواند سرمایه کافی داشته باشد . و حتی این سرمایه را در صورت داشتن حفظ کند . علاوه بر این برای جذب بهترین افراد و سرپرستی و پیشبرد کاری آنها به یک مدیریت خوب نیاز است.
در تجارت هر موردی با مدیریت شروع می شود و پایان می پذیرد و برای اینکه به طور مؤثر کار کنیم مدیر باید مسئول باشد . وقتی هری ترومن رییس جمهور آمریکا بود در دفتر خود شعاری داشت که می گفت:

“مقصر خود شما هستید”

هر مدیری باید چنین شعاری داشته باشد.
یکی از مسائل مهم مسئولی تپذیری، توانایی قبول این مطلب است آه ما همه چیز را نمی دانیم. مدیران ضعیف هیچگاه این دو کلمه را نمی گویند:
“من نمی دانم” و در عوض می گویند “بگذار بعداً می گویم” و سعی می آنند برای حفظ آبرو نصف روز را به دنبال جواب 
بگردند. دیگران فروتنی می آنند و میگویند “من فکر میکنم اگر خودت دنبال اطلاعات بگردی،
شاید برایت بهتر باشد” بعضی به راحتی دروغ میگویند و امیدوارند حدسشان درست باشد”.

به عنوان مدیر باید به کارمندان خود بهفمانیم آه برده نمی خواهیم، بلکه م یخواهیم با هم در یک رابطه دوسویه کار کنیم که از طریق آن هریک از افراد بتواند نیازهای شخصی خود را برآورده سازد. اولین قدم برای برقراری این ارتباط این است که یک مدیر درون گرا باشیم و مسئولیت کارهای شخصی خود را به عهده بگیریم.
برای توضیح بیشتر این موضوع از جدول هایی که برای صورت برداری این مسئولیت ها در موقعیت های رهبری ، کتاب اشتباهات مدیران را بصورت رایگان دانلود و استفاده کنید:

دانلود