کتاب پرده آخر مدیریت – دانلود رایگان کتاب پرده آخر مدیریت

نوع فایل
PDF
نویسنده
دسته بندی
تعداد دانلود :
719 بازدید
رایگان
دانلود کنید
  دانلود رایگان

کتاب پرده آخر مدیریت و در اولین قدم از فراگیری مدیریت، شناخت رازهای شکست و استراتژی مقابله با آن است. هرکدام از این موارد به تنهایی و یا بایکدیگر موجبات سقوط سازمان را فراهم می نماید. در ادامه راهکارهای جلوگیری از وقوع و شیوه های خروج از این دام ها ذکر می گردد.

در کتاب پرده آخر مدیریت سعی شده خلاصه ای از نیم قرن تجربیات اقتصادی با جهت گیری و تمرکز بر مهمترین عوامل انحطاط، شکست و ضعف سازمانها، درچارچوبی خاص گردآوری گردد و لینک دانلود کتاب نیز در انتهای همین صفحه بصورت رایگان قراردارد.

معرفی فصل های کتاب پرده آخر مدیریت :

فصل اول: رازهای شکست
فصل دوم: سبک مدیریت
فصل سوم: ساختار سازمانها
فصل چهارم: مدیریت زمان
فصل پنجم: پیش بینی آینده
فصل ششم: عبور از بحران
فصل هفتم: مدیریت پول
فصل هشتم: برخورد با فساد سازمانی
فصل نهم: منابع انسانی
فصل دهم: جایگاه انسان
فصل یازدهم: بستر ارتباطات
فصل دوازدهم: سازمانهای غیررسمی
فصل سیزدهم: مشتری مداری
فصل چهاردهم: برندسازی (خلق شناسه)
فصل پانزدهم: مدیریت مالی
فصل شانزدهم: ادغام با سایر شرکتها

یکی از خطرات عدم تمرکز، بر هم خوردن ساختار سازمان برای ادغام است. دو شرکت خودرو ساز به راحتی میتوانند در یکدیگر ادغام شوند، ولی ادغام یک شرکت خودرو ساز با شرکت دیگر که در کنار فعالیت خود قطعه سازی نیز داشته باشد بسیار سخت و گاهی غیر ممکن است.

در نهاد هریک از ما سبک خاصی ازمدیریت وجود دارد که باید از طریق خودشناسی آن را بیابیم. خودشناسی عمیق، صفات درونی ما مانند اعتماد به نفس، شجاعت، قدرت تصمیم گیری و عدالت را که از ستونهای اصلی مدیریت محسوب میگردند، شکوفا میسازد. شاید با تقلید از سبک مدیریت دیگران بتوان به موفقیتهایی سطحی در عرصه مدیریت دست یافت، ولی سرانجام هر تقلیدی چیزی جز شکست نمی باشد. مدیران بزرگ جهان به مراتب عالی ازخودشناسی دست یافته اند و به روش خاص مدیریتی که در وجودشان نهادینه شده است عمل می نمایند.

دانلود رایگان کتاب پرده آخر مدیریت :

دانلود کنید