کتاب ثروت آفرینان – دانلود رایگان کتاب ثروت آفرینان

نوع فایل
PDF
نویسنده
دسته بندی
تعداد دانلود :
1199 بازدید
رایگان
دانلود کنید
  دانلود رایگان

کتاب ثروت آفرینان که اثر لسترتارو نویسنده کتاب حاضر استاد نام آور در دانشگاه ام.آی.تی آمریکا و یکی از برجسته ترین کارشناسان و تحلیلگران اقتصاد سیاسی، اجتماعی و جهانی است و اقتصاد امروزی جهان و تحولات آن را زیر نظر دارد.

این کتاب که قواعد بازی در قرن بیست و یکم را در مقابل خواننده قرار می دهد از چهار بخش کلی به نام های کاوش در اقتصاد متکی به دانش، باستا نشناسی هرم ثروت، جویندگان گنج، سازندگان تشکیل شده است. هر بخش نیز فصلهای مختلفی را نیز دربرمی گیرد که تحلیل مباحث اقتصادی، اجتماعی، تاریخی و فرهنگی را با ذکر مثال همراه دارد . کتاب ثروت آفرینان نیز حاوی دو مقدمه و یک سرآغاز است که متن “سرآغاز” با قلم تارو نویسنده کتاب به رشته تحریر درآمده است.

سرمایه گذاری اعم از خصوصی و دولتی می تواند بی فایده باشد. هر وقت که شرکتی آسب و کار خود را از دست می دهد یا نرخ بازده سرمایه گذاری او به پای رقیبان نمی رسد، سرمایه گذاری بدی انجام شده است. نرخ شکست در بخشخصوصی آمریکا بالاست ( ٨٨ درصد).

وقتی گفته می شود که دولت باید برای ساختن و بهره برداری بخش خاصی از زیربناها پیشقدم شود به این معنا نیست آه اداره تاسیسات ایجاده شده و بهره برداری از آن را تا آخرین روز عمر طرح در دست خود داشته باشد. در این مورد اینترنت نمونه خوبی است. اینترنت با بودجه و مدیریت دولت آغاز شد، اما دیگر کنترل شبکه با دولت نیست. به طورآلی، همین که تاسیسات عمومی ایجاد و راه اندازی و سودآور شد باید به بخش خصوصی سپرده شود.

درآمد انسان که بسیار پایین باشد نه کسی به طبیعت و محیط زیست می اندیشدو نه می تواند به منظور ارتقای کیفیت آن سرمایه گذاری آند. سطح درآمدها که بالا رفت، محیط زیست بهتری در سطح زندگی آینده ما اهمیت پیدا خواهد آرد.

از آغاز عصر تاآنون، جمعیت انسان از صفر به ۶ میلیارد نفر رسیده است. با وجود این رفاه و بهروزی و امید به زندگی بدترین آشورهای امروز جهان از متوسط بهترین کشورهای یک قرن پیش بالاتر است.

دانلود رایگان کتاب ثروت آفرینان :

دانلود کنید