دانلود رایگان کتاب آموزش عمومی کارت بازرگانی

نوع فایل
PDF
نویسنده
دسته بندی
تعداد دانلود :
634 بازدید
رایگان
دانلود کنید
  دانلود رایگان

کتاب آموزش عمومی کارت بازرگانی ، کتابی است از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به عنوان مرکز تجمع فعالان اقتصادی در بخش خصوصی کشور، مرجعی قاب لاتکا و یگانه ماٌخذی است که میتواند آمال بخش خصوصی را جامه عمل پوشانیده و اسباب تحقق آن را فراهم کند. اتاق بازرگانی تهران به عنوان اولین اتاق بازرگانی کشور با عمری بالغ بر ۱۳۰ سال، امروز از چنان اهمیتی برخوردار شده است که م یتواند به واقع لقب پارلمان بخش خصوصی را به خود اختصاص دهد.

افزایش حوزه شمول و عملکرد این اتاق در گرو تکثر اعضا و گستردگی روزافزون شمار فعالان اقتصادی کشور است که به این خانواده ملحق میشوند.
اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران، دوره هشتم مدیریت خود را با رویکردی جدید و در دو قالب توسعه کمی خانواده اتاق و نیز ارتقای کیفی در حوزه آموزش و کسب توانایی هدف گذاری کرده و امیدوار است بتواند توانمندی فعالان اقتصادی را اعتلا بخشد.

آموزش اتاق بازرگانی تهران با سالها تجربه، بر این باور است که با بهر همندی از روشهای روزآمد جهانی و درک سرعت دو چندان تحولات، قادر خواهد بود دستاوردهای علمی و آموزشی موٌثری را در اختیار اعضای محترم اتاق تهران و نیز مجموعه اعضای جدید اعم از حقیقی یا حقوقی قرار دهد.

تغییر در ترکیب آموز شهای ارائه شده به مجموعه تاز هواردان اتاق تهران نیز از چنین دیدگاهی سر برآورده و رویکردی است که به طور مشخص بر ارتقای توانایی ایشان در یافتن درک نوین از اتا قهای بازرگانی، مسئولی تها و رسال تهای آن و نیز محیط کسب و کار عمومی کشور متمرکز است.

کتاب آموزش عمومی کارت بازرگانی ، مجموع های مشتمل بر چهار فصل است که به طور پیاپی، ابتدا سازمان اتاق تهران و زنجیره های ارزش آن، در فصل دوم آشنایی با کارت بازرگانی و نحوه استفاده صحیح از آن، در فصل سوم قوانین مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی و در فصل چهارم آشنایی با اخلاق حرف های و شایستگی های بازرگانان را تقدیم حضور خوانندگان میکند.

امید است دانلود رایگان کتاب آموزش عمومی کارت بازرگانی موجبات آشنایی هرچه بهتر اعضای محترم با اتاق بازرگانی تهران را سبب شود و درک درستی از ارزش این سرمایه عظیم اجتماعی با قدمتی بیش از یک قرن را موجب شود:

دانلود رایگان کتاب آموزش عمومی کارت بازرگانی :

دانلود کنید

گردآوری : موسسه آموزش اتاق تهران ( اتاق بازرگانی تهران)