مدیر صحنه سینما و تلویزیون چه وظایفی در استودیو تولید دارد ؟

مدیر صحنه Floor Manager در سینما نقش کلیدی و مهمی دارد، هرچند که ممکن است دیده نشود. اما بطورکلی وظایف مدیر صحنه بر اساس نوع  برنامه ها متفاوت است و تغییر می کند. اما در اینجا فقط به کارهای او در استودیو می پردازیم.

آرامش

مدیر صحنه سینما و تلویزیون مسئول آرامش در صحنه استودیویی است. بدین معنا که او این قدرت را دارد که تولید را به خاطر این که از وضعیت آرامش و سکوت استودیو ناراضی است متوقف سازد. او همچنین مسئول نحوه استفاده و حضور اشیاء و افراد در استودیو است که این کار در بر می گیرد عینک، آتش بازی و گاز. این کار در هنگام کار کردن با تماشاگر در استودیو یا انسانهای ناتوان بسیار مهم است.

دستوراتی را که از اتاق فرمان می رسد را ترجمه و تکرار می کند

این ممکن است خیلی ضروری به نظر نرسد وقتی مجریان خودشان هدفون دارند. اما همیشه مدیر صحنه چک می کند که مجری دستورات کارگردان را شنیده است یا خیر.

گاهی اوقات پیش می آید که اتاق فرمان تحت فشار است و مدیر صحنه باید «دوست داریم که الان ضبط را شروع نماییم لطفا به مجری بگویید و همچنین هم که سر جایشان قرار بگیرند.» را به جای «بگو به مجری… که همین الان برو به روی صحنه» ترجمه نماید.

راهنمایی کردن مجری

او مجری را مطمئن می سازد که کدام دوربین در حال کار است و یا تصویرش، تصویر نهایی است. او همچنین شمارش معکوس را برای هر کسی که گوشی ندارد می شمارد.

Propیا تکیه گاه

در تولید برنامه های کوچک او (مدیر صحنه) پشتیبان است اما در تولیدهای بزرگتر او با یک دستیار (AFM) یا  Special Prop و طراح لباس کار می کند.

پیش بینی نمودن مشکلات

یک مدیر صحنه با تجربه مشکلات را حدس می زند و قبل از این که آنها رخ دهند آنها را پیش بینی می کند؛ و احتمالا انها را برای برطرف کردن آنها دسته بندی می کند قبل از این که شما(کارگردان) بدانید آنها وجود دارد.

روزها در استودیو کمی طولانی به نظر می رسد که باعث می شود افراد عصبانی شوند و فشار بر آنها زیاد شود . یک مدیر صحنه می تواند بسیاری از این فشارها را کم نماید و از افراد گروه در برابر رفتار بد حمایت نماید.

مدیر صحنه کارگردان بر روی صحنه است به همین خاطر او باید پر انرژی باشد و بسیاری از فشارها را بر روی کارگردان کم نماید.