کادر بندی باز و بسته در تصویربرداری و کارگردانی با زیرنویس فارسی

کادر بندی باز و بسته در تصویربرداری و کارگردانی و در این بخش از مجموعه آموزش کارگردانی که بصورت ویدیویی زیرنویس ارائه می شود، یکی از بهترین راه ها برای بالابردن جذابیت های صحنه این است که اطلاعات را به تدریج افشا کنید.  برای این موضوع بگذارید مفهوم کادر بندی باز و بسته در تصویربرداری و کارگردانی را در ویدیوی زیر بیشتر به شما توضیح دهیم:

همانطور که در ویدیوی بالا دیدید، کادربندی باز نمایی است که همه اطلاعات تصویر را در اختیار ما نمیگذارد