پیوستگی فضاها و مدل سازی ذهنی در کارگردانی و تدوین

پیوستگی فضاها و مدل سازی ذهنی در کارگردانی ، یک تکنیک برای فهمیدن تصویری است که از شیوه دکوپاژ ما در ذهن بیننده ایجاد می شود.

از دوربین های متعددی که پوشش را شکل می دهند ، بیننده به این اتکا دارد که بتواند اجزای صحنه را به هم متصل کند ، تا بتواند درک درستی از تصاویر و مفهوم آنها در اثر یکپارچگی تصاویر داشته باشد. به ویدیوی آموزشی زیر که درباره پیوستگی فضاها و مدل سازی ذهنی است دقت کنید:

 

همانطور که در این ویدیو مشاهده می کنید، نماها به هم چسبیده اند، اما با استفاده از حقه هایی باعث می شود که فضا پیوسته بنظر بیاید.

سایر موارد مربوط به فضاها و مدل سازی ذهنی در این ویدیوی آموزشی به شما ارائه شده است.

 

نظرات خود را درمورد ویدیوی آموزش فضاها و مدل سازی ذهنی در پایین همین صفحه به ما ارائه کنید: