خط فرضی دوربین در آموزش کارگردانی بصورت ویدیویی و با زیرنویس فارسی

خط فرضی دوربین موضوعی است در تصویربرداری که بیشتر افراد با نقش این خط ۱۸۰ درجه آشنا هستند. اما در این ویدیوی آموزش کارگردانی با محل چینش دوربین و تاثیری که این زاویه ها و خط فرضی بر تصویر خروجی ما می گذارند آشنا می شوید:

همانطور که در این ویدیوی خط فرضی دوربینمشاهده کردید، هنگامی که دوربین را می کاریم و در یک طرف بازیگرها می ایستیم تا با دوربین مان حرکت آن را پوشش دهیم، لازم است که دوربین درهمان سمت باشد. این خط می تواند خط دید باشد، اما ضرورتی ندارد.

امتیازی که ممکن است گفته نشود این است که فقط مدیریت خط در داخل صحنه را باید رعایت کنیم.

سایر موارد مهم در مورد خط فرضی دوربین و نحوه استفاده آن در تصاویر در این ویدیوی آموزشی بیان و توضیح داده شده است.