میزانسن دوربین در آموزش کارگردانی بصورت ویدیویی و با زیرنویس فارسی

میزانسن دوربین یا همان تاثیر ارتفاع دوربین در تصویر ، بطور کلی به محل قرار گیری دوربین و سوژه است که پایین تر قراردادن دوربین، سوژه را برتر و بزرگتر نشان می دهد و بالاتر قراردادن دوربین، سوژه را کوچکتر و حقیرتر نمایش می دهد.

این موارد و سایر نکات کاربردی و مهم مربوط به این موضوع ، موضوعی است که در این ویدیو از مجموعه آموزش کارگردانی به آن می پردازیم:

همانطور که در این ویدیوی میزانسن دوربین مشاهده کردید، میزانسن دوربین یک مفهوم عمومی است که حداقل با توجه به ارتفاع چشم درست است و می توان آن را با خیلی پایین یا خیلی بالا قراردادن دوربین متوجه شد. درحالی که احساس نمیکنیم که شوژه کوچک یا بزرگ شده است، میفهمیم که این یک انتخاب خلاقانه در تصویر و ارائه مفهوم به بیننده است.

 

نظرات خود را در مورد ویدیوی میزانسن دوربین و این مجموعه آموزشی پایین همین صفحه به ما ارائه کنید: