کادر بندی و پرسپکتیو در آموزش کارگردانی بصورت ویدیویی و با زیرنویس فارسی

کادر بندی و پرسپکتیو یکی از موارد مهم در کارگردانی و فیلمسازی است و در این ویدیو که بازیرنویس فارسی ارائه میشود، نگاهی می کنیم به برخی تکنیک های ابتدایی کادربندی که عادت کردن به استفاده از آنها ارزشمند است. اولین کار تقسیم بندی کادر به سه قسمت است:

همانطور که در این ویدیو کادر بندی و پرسپکتیو مشاهده کردید، در این نمای خارجی ، هیچکدام از شخصیت ها آنقدر اهمیت ندارند تا بخش بیشتری از فریم را در تصویری که از پشت سر بازیگر گرفته شده است را به خود اختصاص دهد.

در این ویدیو وقتی کادر را به سه قسمت تقسیم میکنیم، دوسوم را به زن و یک سوم را به مرد اختصاص داده ایم. اما با تغییر نما، همین مقدار را برعکس انجام میدهیم . به این ترتیب، وقتی نماها را بصورت تدوین شده و پشت سرهم می بینیم، تمرکز اصلی تصویر روی شخصیت اصلی آن پلان می باشد ( درهر تصویر به شخصی اصلی آن پلان دو سوم فضای کادر را اختصاص می دهیم)

تمامی موارد مربوط به کادر بندی و پرسپکتیو و نحوه اختصاص فضای کادر به کارکترهای اصلی و فرعی و اشیا در این ویدیو به شما ارائه شده است.

در مورد پرسپکتیو ، که یکی دیگر از قواعدی است که از نقاشی وارد هنر سینما و تصویر شده است، به این معنی است که خطوط پرسپکتیو جهت نگاه چشم را در کادر هدایت میکنند.

کادر بندی و پرسپکتیو و نکات مهم :

نکته ای که در مورد پرسپکتیو خیلی مهم است، قراردادن کارکتر متحرک (شخصیت) در تصویر به نحوی است که بیننده بتواند عمق میدان و زاویه پرسپسکیوی که شخصیت در آن قرار گرفته است را به درستی درک کند. براساس خط افق است که این اتفاق می افتد و این موضوع نیز در این ویدیو توضیح داده شده است، که مشاهده آن را به علاقه مندان پیشنهاد میکنیم.

نظرات خود را در مورد ویدیوی کادر بندی و پرسپکتیو  و این مجموعه آموزشی پایین همین صفحه به ما ارائه کنید: