فاصله کانونی دوربین در آموزش کارگردانی بصورت ویدیویی و با زیرنویس فارسی

فاصله کانونی دوربین به اندازه نماها با فاصله میان دوربین و سوژه و فاصله کانونی لنز تعیین می شود. فاصله کانونی دوربین ، یعنی زوم کردن زاویه دید .

با دانستن ویژگی لنزها در دوربین های مختلف که در ویدیوی آموزشی زیر به شما ارائه می شود، کار کردن با آنها برایتان آسان تر می شود:

همانطور که در ویدیو مشاهده کردید، وقتی که زوم می کنید، کاری که انجام می شود دور شدن عدسی لنز از فیلم در درون دوربین است. که این کار زاویه دید شما را محدود تر میکند. پس اصطلاحاً به آن لنز تله می گوییم . یعنی لنزی با فاصله کانونی زیاد.

زاویه باز با کم شدن فاصله عدسی و فیلم به وجود می آید و زاویه دید وسیعتری به شما ارائه میکند. پس پس اصطلاحاً به آن لنز واید” می گوییم. یعنی لنزی با فاصله کانونی کوتاه.

در فاصله کانونی دوربین ، اگر با لنز واید کاملاً به یک سوژه نزدیک شویم، همان اندازه نمایی را می توانیم بگیریم که با قراردادن لنز تله از فاصله دورتر می توان گرفت. (در ویدیو می توانید مشاهده کنید)

بنابراین اندازه نماها در این دو دوربین یکسان خواهد بود. اما پرسپکتیو  و  عمق میدان این دو تصویر کاملاً با هم متفاوت خواهد بود. فاصله کانونی تفاوت های بزرگی را در اندازه اشیا یا افرادی که سوژه شما هستند ایجاد میکند. مثلاً وقتی که عمل “فشرده سازی در فضا” را در تصویر برداری انجام می دهید ،(در ویدیو مقایسه را ببینید) کاملا تفاوت تصویر خروجی این دو را احساس می کنید و این موضوع مهمی در انتخاب اندازه نماهاست.

در یک نمای نزدیک تر با لنز واید، فاصله بین شخصیت ها و دوربین مساوی است و به یاد داشته باشید که لنز با فاصله کانونی ۵۰ میلیمتر ، مانند چشم انسان عمل میکند و بقیه امکانات و ویژگی های لنزها و نماها هم در این ویدیو بطور کامل عنوان و آموزش داده شده اند.

 

نظرات خود را در مورد ویدیوی فاصله کانونی دوربین و این مجموعه آموزشی پایین همین صفحه به ما ارائه کنید: