خلاقیت در آموزش مدارس ابتدایی آیا لازم است قرار بگیرد؟

خلاقیت در آموزش مدارس ابتدایی امری بسیار مهم است و به همین دلیل و اهمیت آن در آموزش و آینده کودکان، در این ویدیوی آموزشی به موضوع خلاقیت در آموزش می پردازیم:

به ایسلند می رویم…خلاقیت به حدی در ایسلند اهمیت دارد که در سرفصل آموزشی مدارس ابتدایی گنجانده شده است و بررسی می کنیم که خلاقیت چقدر اهمیت دارد؟

برنامه آموزشی نوآوری می گوید : استعداد بچه ها باید کشف شود .این کار برای تشویق ابتکارات فردی و تقویت اعتماد به نفس آنها مهم است.

خلاقیت وچگونگی پرورش آن موضوعی است که در نظام آموزش ما به آن توجهی نمی‌شود و اهمیت به سزایی که دارد، نادیده می گیرند. بدون شک بخشی از ناکارآمدی این نظام هم مربوط به همین کوتاهی و بی‌توجهی است.

اساسا بخش عمده ای از شخصیت کودک در همان ‌۶ سال اول عمر او شکل می گیرد.

دوره ای که کودک درک خود از دنیای اطرافش را افزایش می دهد زبان یاد می‌گیرد و به تدریج دیگر توانایی‌هایی را که دارد کسب می‌کند.

برای پرورش خلاقیت در آموزش  می باید  به تمام  ابعاد وجودی  آنان  اعم از بعد عاطفی ، اجتماعی ، شناختی  ، آموزشی و….توجه  شود.پرورش خلاقیت با عوامل محیطی مثل خانواده  و اجتماع رابطه  تنگاتنگی دارد.

خلاقیت یکی از ویژگی‌های بارز انسان و از دسته فرآیندهای عالی مغز او است.

اینطور که در این ویدیوی آموزشی می بینیم ، آموزش خلاق نسل خلاق پرورش می دهد.

نظر شما در این مورد چیست؟

نظرات خود را در پایین همین صفحه با ما در میان بگذارید: