آموزش مهارتهای ارتباطی، اصول فن بیان و سخنرانی – درس اول

در این دوره ویدیویی آموزش مهارتهای ارتباطی، اصول فن بیان و سخنرانی قرار هست که راجع به سه حیطه کلی صحبت کنیم یعنی این دوره سه هفته است:

 

هفته اول در رابطه با مهارتها و اصول فن بیان و نحوه خوب صحبت کردن است، اینکه چطور صدای بهتری داشته باشیم،

چطور اِ نگوییم در صحبتمان و از همه مهمتر چطور خجول نباشیم.

هفته دوم مربوط میشود به مهارتهای سخنرانی، راجع به سه حیطه مهم صحبت خواهیم کرد:

کنترل ترس از سخنرانی

نوشتن متن سخنرانی

و آخرین مورد تمرینهای کاربردی برای سخنرانی است.

شما را به دیدن این ویدیو و اولین قسمت این دوره آموزشی دعوت می کنیم.


در ضمن می توانید برای دیدن فیلم مصاحبه با آقای بهرامپور، به اینجا مراجعه نمایید.

برای دیدن سایر مطالب آموزشی فن بیان و گویندگی به اینجا مراجعه نمایید.

نظرات خود را در مورد این ویدیوی آموزشی در پایین همین صفحه به ما ارائه نمایید: