بچه ها به یادگیری اصول و قوانین نیاز دارند؟ بهترین روش آموزش قوانین چیست؟

بچه ها به اصول و قوانین نیاز دارند اما چگونه می توانیم به بچه ها کمک کنیم تا شروع خوبی داشته باشند؟

کالین پاول، وزیر سابق امور خارجه ی آمریکا، در این سخنرانی پر احساس و دوستانه، از والدین، دوستان و خویشاوندان می خواهد از کودکان، حتی از پیش از این که آن ها به دبستان بروند، از طریق انجام کار گروهی و دادن حس قوی احساس مسئولیت از آنها حمایت کنند و اصول و قوانین را به آنان بیاموزند:

دیدن این ویدیوی آموزشی را به تمام خانواده ها پیشنهاد میکنیم.

لطفا نظرات خود را در مورد این ویدیوی آموزشی در پایین همین صفحه با ما در میان بگذارید: