آموزش شطرنج – شرایط پایان بازی و کسب برد یا تساوی

بازی‌ های شطرنج معمولاً با پیروزی یکی از بازیکنان به پایان می‌رسد.
بازیکن به منظور پیروزی باید شاه حریف را کیش کند و همهٔ خانه‌ هایی را که شاه می‌تواند به آن حرکت‌کند ، تحت پوشش قرار دهد. بازیکن می‌تواند در هر جای بازی که خواست ، بازی را واگذار کند و این رخداد زمانی روی می‌دهد که بازیکن یک مهره مهم خود را از دست داده‌ باشد و امیدی به پیروزی نداشته‌ باشد.

 

تساوری در شطرنج :

یکی دیگر از راه‌ های پایان بخشیدن به بازی است.

پنج حالت وجود دارد که در آن تساوی در شطرنج رخ می‌ دهد.
 
توافق دو طرفه :
انجام این حالت در هر مرحله از بازی امکان‌ پذیر است و فقط باید دو طرف تساوی را بپذیرند.
 
پات :
زمانی رخ می‌دهد که هیج مهره‌ای نتواند حرکتی در صفحهٔ بازی انجام‌دهد و شاه کیش نباشد و نتواند هیچ حرکتی انجام‌دهد.
 
تکرار سه‌گانه :
اگر مهره‌ها سه بار پشت سر هم یک حرکت را انجام بدهند و در همان موقعیت‌های دفعات پیشین قرار بگیرند، بازی مساوی می‌شود.

 

قانون پنجاه حرکت :
اگر هر بازیکن حداقل پنجاه حرکت انجام‌دهد و سربازانش جابه‌جا شوند ، اما این سربازان هیچ مهره‌ای را نزنند ، بازی مساوی می‌شود.
 
نداشتن نیروی کافی برای مات کردن شاه :
اگر کیش مات کردن شاه امکان‌پذیر نباشد ، بازی مساوی می‌شود. این حالت زمانی رخ می‌دهد که مهره‌های کافی برای کیش مات کردن شاه در صفحهٔ بازی وجود نداشته‌ باشد. برای مثال یک شاه و یک فیل در مقابل یک شاه باشند.
 
کیش دائم :
اگر یکی از بازیکنان شاه حریف را در معرض کیش دائمی قرار دهد. یعنی شاه راهی برای خروج از کیش در حرکت‌های بعدی نداشته باشد.