عکاسی

فیلم آموزش کاربرد فلاش های خارجی در عکاسی حرفه ای (دوبله فارسی)

در فیلم آموزش کاربرد فلاش های خارجی در عکاسی حرفه ای که در ادامه ملاحظه می­ کنید و به زبان فارسی ترجمه و دوبله شده است، کوشیده شده تا با استفاده از ایده­ های خلاقانه و بکارگیری اشیاء و لوازم ساده و دست­ ساز، تکنیک­ها و شیوه هایی از عکاسی …

اطلاعات بیشتر

  فیلم آموزش مبانی عکاسی از آسمان شب (دوبله فارسی)

  در فیلم آموزش مبانی عکاسی از آسمان شب که در ادامه ملاحظه می­ کنید و به زبان فارسی ترجمه و دوبله شده است، کوشیده شده تا با استفاده از ایده­ های خلاقانه و بکارگیری اشیاء و لوازم ساده و دست­ ساز، تکنیک­ها و شیوه هایی از عکاسی را تجربه کنیم …

  اطلاعات بیشتر

   فیلم آموزش نقاشی با نور در عکاسی (دوبله فارسی)

   در فیلم آموزش نقاشی با نور در عکاسی که در ادامه ملاحظه می­ کنید و به زبان فارسی ترجمه و دوبله شده است، کوشیده شده تا با استفاده از ایده­ های خلاقانه و بکارگیری اشیاء و لوازم ساده و دست­ ساز، تکنیک­ها و شیوه هایی از عکاسی را تجربه کنیم …

   اطلاعات بیشتر

    فیلم آموزش عکاسی HDR به زبان فارسی

    در فیلم آموزش عکاسی HDR که در ادامه ملاحظه می­ کنید و به زبان فارسی ترجمه و دوبله شده است، کوشیده شده تا با استفاده از ایده­ های خلاقانه و بکارگیری اشیاء و لوازم ساده و دست­ ساز، تکنیک­ها و شیوه هایی از عکاسی را تجربه کنیم که در حالت …

    اطلاعات بیشتر