موسیقی

موسیقی چگونه باعث اختراع رایانه‌های امروزی شد – (ویدیو)

موسیقی غذای روح است و احتیاج مادر اختراعات است، درسته؟ خوب، همیشه اینطور نیست. استیون جانسون در این ویدیوی آموزشی نشان‌ می‌دهد چطور بعضی فناوری‌ها و ایده‌های دگرگون‌شونده، مثل رایانه، اصلاً از احتیاج پدید نیامده‌اند. بلکه مانند موسیقی ،  از لذت غریب نواختن ناشی شده‌اند. با سهیم شدن در این …

اطلاعات بیشتر