×
ادامه مطلب
آموزش حرکات زیربغل
۴ آذر ۱۳۹۷

آموزش حرکات زیربغل و سرشانه با دستگاه در بدنسازی

ادامه مطلب
تمرین حجمی زیر بغل
۴ آذر ۱۳۹۷

تمرین حجمی زیر بغل و آموزش بهترین حرکات با وزنه

ادامه مطلب
تمرین جلو بازو
۴ آذر ۱۳۹۷

تمرین جلو بازو و بهترین حرکات برای ساختن جلو بازوی حجیم

ادامه مطلب
رشد عضلات پا
۳ آذر ۱۳۹۷

رشد عضلات پا و بهترین حرکات برای عضله سازی پا

ادامه مطلب
۲ آذر ۱۳۹۷

رشد عضلات پشت بازو و سر شانه و بهترین حرکات تمرینی

ادامه مطلب
آموزش دنبل زدن
۲ آذر ۱۳۹۷

آموزش دنبل زدن صحیح بصورت نشسته و ایستاده

ادامه مطلب
چهار کار پس از تمرینات بدنسازی
۲۰ آبان ۱۳۹۷

چهار کار پس از تمرینات بدنسازی که باید حتماً انجام دهید

ادامه مطلب
آموزش پرس سرشانه با دمبل
۲۰ آبان ۱۳۹۷

آموزش پرس سرشانه با دمبل برای تقویت عضلات سرشانه و پشت بازو

ادامه مطلب
آموزش شطرنج - تکنیک های پایه و پیشرفته
۲۶ اسفند ۱۳۹۶

آموزش شطرنج – تکنیک های پایه و پیشرفته اجرای بازی

ادامه مطلب
آموزش شطرنج - شرایط پایان بازی
۲۵ اسفند ۱۳۹۶

آموزش شطرنج – شرایط پایان بازی و کسب برد یا تساوی

ادامه مطلب
۲۴ اسفند ۱۳۹۶

آموزش شطرنج – نماد و شکل نوشتاری مهره ها و آغاز بازی

ادامه مطلب
آموزش شطرنج - حرکت مهره ها و ارزش مهره ها
۲۳ اسفند ۱۳۹۶

آموزش شطرنج – حرکت مهره ها و ارزش مهره ها

ادامه مطلب
آموزش شطرنج - معرفی بازی شطرنج
۲۳ اسفند ۱۳۹۶

آموزش شطرنج – معرفی بازی شطرنج

0