×
ادامه مطلب
جان استوارت
۴ فروردین ۱۳۹۷

جان استوارت چطور غول فعالیتهای رسانه ای و خبری شد؟ دوبله فارسی

ادامه مطلب
آموزش فن بیان و آموزش اصول سخنوری
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

فن بیان و آموزش اصول سخنوری

ادامه مطلب
زبان بدن شما ، چگونه هویت شما را شکل می‌دهد
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

زبان بدن شما ، چگونه هویت شما را شکل می‌دهد

ادامه مطلب
آموزش فن بیان ، مهارتهای ارتباطی و سخنرانی - درس دوم
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

آموزش فن بیان ، مهارتهای ارتباطی و سخنرانی – درس دوم

ادامه مطلب
آموزش مهارت های فن بیان و اصول سخنرانی - درس سوم
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

آموزش مهارت های فن بیان و اصول سخنرانی – درس سوم

ادامه مطلب
آموزش مهارتهای ارتباطی ، اصول فن بیان و سخنرانی- درس چهارم
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

آموزش مهارتهای ارتباطی ، اصول فن بیان و سخنرانی- درس چهارم

ادامه مطلب
آموزش مهارتهای ارتباطی و سخنرانی - درس پنجم ، ترس از سخنرانی
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

آموزش مهارتهای ارتباطی و سخنرانی – درس پنجم ، ترس از سخنرانی

ادامه مطلب
آموزش اصول فن بیان و سخنوری - درس ششم، نحوه نوشتن متن سخنرانی
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

آموزش اصول فن بیان و سخنوری – درس ششم، نحوه نوشتن متن سخنرانی

ادامه مطلب
آموزش سخنرانی ، مهارتهای ارتباطی و اصول فن بیان - درس هشتم
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

آموزش سخنرانی ، مهارتهای ارتباطی و اصول فن بیان – درس هشتم

ادامه مطلب
آموزش مهارتهای ارتباطی
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

آموزش مهارتهای ارتباطی ، اصول فن بیان و سخنرانی – درس هفتم

ادامه مطلب
محمد پیام بهرام پور آقای فن بیان
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

محمد پیام بهرام پور استاد فن بیان چطور به درآمدهای میلیونی ماهیانه رسید؟

ادامه مطلب
اصول فن بیان و سخنرانی
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

آموزش مهارتهای ارتباطی، اصول فن بیان و سخنرانی – درس نهم

ادامه مطلب
آموزش مهارتهای ارتباطی، اصول فن بیان و سخنرانی - درس اول
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آموزش مهارتهای ارتباطی، اصول فن بیان و سخنرانی – درس اول

0